Szczenie na smyszczy

Skoro tylko szczenię przyzwyczai się do ograniczonej swobody ruchu, należy na spacery wyprowadzać je na smyczy. Wskazane jest również przywiązywanie psa na smyczy w czasie karmienia, co dodatnio wpływa na szybkie oswojenie się z uwięzią. Opiekun powinien dążyć wszelkimi środkami do jak najrychlejszego pozyskania u swego wychowanka całkowitego zaufania. W tym celu musi mu, oprócz pielęgnowania i karmienia, poświęcić sporo czasu na codzienne zabawy i spacery. Dzięki temu szczenię dość prędko przywiąże się do opiekuna i będzie przybiegać do niego na każde zawołanie. Na początku wyrabiania tego odruchu za każde wykonanie rozkazu należy nagrodzić je smakołykiem, słowami pochwały i pogłaskaniem. Nagradzanie- szczenięcia przysmakami przyczyni się do nawiązania odpowiedniego kontaktu i wyrobienia spostrzegawczości, które będą mu potrzebne w następnych etapach szkolenia, na przykład przy doskonaleniu sprawności węchowej i rozwijaniu odwagi i nieufności w stosunku do osób obcych.
Zanim rozpoczniemy ćwiczenia terenowe poświęcone doskonaleniu sprawności węchowej młodocianego psa, trzeba najpierw oswoić go z ruchem ulicznym i pojazdami, aby nie miał zahamowań w czasie wyprawy poza miasto.