Dokładne węszenie śladów przez szczenie

Aby ułatwić wychowankowi możliwość dokładnego węszenia śladów, należy przestrzegać następujących warunków: początkowo unikać wszystkich bodźców rozpraszających uwagę szczenięcia, teren ćwiczeń codziennie zmieniać, przedmiotów nie kłaść na ścieżce śladów obok stałych punktów orientacyjnych, jak np. kamień, pojedynczo rosnące drzewo czy krzew itp., przedmioty układane na ziemi dobierać pod względem koloru podłoża, aby nie doprowadzać do mylnych skojarzeń u szczenięcia, ścieżkę śladów prowadzić na przemian, raz w prawo, raz w lewo, pod kątem prostym lub rozwartym, w początkowym okresie nauki linię śladów prowadzić z wiatrem, aby szczenię szybciej nauczyło się węszyć nosem przy ziemi, stopniowo przedłużać długość ścieżki śladów, zależnie od postępów w nauce. Ćwiczenia związane z doskonaleniem sprawności węchowej młodego psa mają na celu przygotowania go do późniejszej pracy śledczej.
Okres wychowania młodego psa i przygotowania do późniejszego szkolenia na towarzysza człowieka wymaga dużo czasu, poświęcenia i wytrwałości. W okresie tym opiekun musi zaprawiać młody Organizm psa do pracy w różnych warunkach atmosferycznych, które nie zawsze są dla niego sprzyjające, oraz stopniowo wyrabiać sprawność fizyczną i siłę. Cechy te należy rozwijać jak najwcześniej, już w pierwszym okresie oswajania szczenięcia z otoczeniem. Ma to pierwszorzędne znaczenie dla jego zdrowia i dalszego szkolenia. Dlatego spacery i zabawy na wolnym powietrzu powinny się odbywać codziennie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Podczas tych zajęć można przyzwyczajać szczenię do pokonywania naturalnych przeszkód terenowych i zapoznawać je z różnymi zjawiskami, aby nie były mu obce w przyszłości. Rozwijanie odwagi i nieufności, zwłaszcza u psów z grupy obronnych, dopuszczalne jest dopiero wtedy, gdy szczenię osiągnie wiek 4-5 miesięcy.